ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη:

 1. ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.
 2. ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.
 3. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΕΥΣΤΑΘΙΑΣ, ΜΕΛΟΣ του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.
 4. ΒΟΥΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ και της ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ, ΜΕΛΟΣ του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.
 5. ΓΕΩΡΓΑΚΙΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ και της ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ, ΜΕΛΟΣ του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.
 6. ΠΕΡΡΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ και της ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ, ΜΕΛΟΣ του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.
 7. ΦΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και της ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ, ΜΕΛΟΣ του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ως αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των παραπάνω τακτικών ορίζονται ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ οι:

 1. ΦΟΙΦΑ ΤΑΣΙΑ ως Αναπληρωματικός Πρόεδρος
 2. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΙΝΑ ως Αναπληρωματικός Αντιπρόεδρος
 3. ΦΕΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ως Αναπληρωματικό Μέλος
 4. ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ως Αναπληρωματικό Μέλος
 5. ΒΕΡΓΙΝΑΔΗ ΜΑΡΙΑ ως Αναπληρωματικό Μέλος
 6. ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ως Αναπληρωματικό Μέλος και
 7. ΜΠΟΥΡΔΕΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ως Αναπληρωματικό Μέλος.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 8, παράγραφος 2 του καταστατικού της Εταιρείας δεν δύναται να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη.