Συνεδρίαση του Δ.Σ. την Τετάρτη 30/1

Συνεδρίαση του Δ.Σ. την Τετάρτη 30/1

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΕ ΟΤΑ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Οδός Σπάρτης 36
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Νίκος Κωτσάκος
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 27210-23808
FAX: 27210-23904
EMAIL: agorakalamatas@hotmail.com
ΚΑΛΑΜΑΤΑ  25.01.2019
Αρ.Πρωτ.:     43
Προς: Μέλη ΔΣ
Κοιν/ση:

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ΔΣ 1η/2019
Παρακαλούμε να προσέλθετε στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει στα γραφεία της Εταιρείας μας επί της οδού Σπάρτης 36 στην Καλαμάτα, την Τετάρτη 30.01.2019 και ώρα 19:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων:

  1. Ανάγνωση και επικύρωση των πρακτικών της 9ης /12.12.2018 συνεδρίασης του ΔΣ.
  2. Έγκριση Εσόδων – Εξόδων μηνός Δεκεμβρίου 2018.
  3. Ανανέωση σύμβασης με Εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας.
  4. Επί αιτημάτων μισθωτών.

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

                 ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εγκαίρως, προκειμένου να κληθεί ο αναπληρωτής σας.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 650px;}