Εργαζόμενος της Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας βρήκε και παρέδωσε πορτοφόλι

Εργαζόμενος της Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας βρήκε και παρέδωσε πορτοφόλι

Η Διοίκηση της Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας εξάρει την εντιμότητα του εργαζομένου κ. Κοψιδά Γεωργίου, ο οποίος παρέδωσε την 29.04.2020 στην Υπηρεσία πορτοφόλι με προσωπικά έγγραφα και χρηματικό ποσό, το οποίο στη συνέχεια παρεδόθη στην δικαιούχο.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 650px;}