Συνεδριάζει την Πέμπτη 7 Μαΐου του ΔΣ της Κ.Α.Κ.

Συνεδριάζει την Πέμπτη 7 Μαΐου του ΔΣ της Κ.Α.Κ.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Δ.Σ 7η/2020

 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί δια περιφοράς μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την Πέμπτη  07.05.2020 από την 18:00 έως την 20:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

Η συμμετοχή, η ψήφος ή η τυχόν τοποθέτηση των μελών του Δ.Σ, αποδεικνύονται από το αποστελλόμενο έγγραφό ( ή ηλεκτρονικό μήνυμά ) τους.

  1. Ανάγνωση και επικύρωση των πρακτικών της 6ης /27.04.2020 συνεδρίασης του Δ.Σ.
  2. Ανάθεση σε μηχανικό της επίβλεψης των έργων με τίτλο “Εσωτερικές διαρρυθμίσεις χώρων και ισόγειες προσθήκες κατ επέκταση χώρων καταστημάτων στο υπάρχον κτίριο της Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας με Ο.Α. 332/82”.
  3. Ανάθεση σε μηχανολόγο μηχανικό της επίβλεψης α) του έργου με τίτλο “ Εσωτερικές διαρρυθμίσεις χώρων και ισόγειες προσθήκες κατ επέκταση χώρων καταστημάτων στο υπάρχον κτίριο της Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας” και β) του έργου με τίτλο “Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας σύμφωνα με το Π.Δ 8/2016 στο υπάρχον κτίριο της Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας”.
  4. Έγκριση δαπάνης για την κατασκευή της προσθήκης Α14α και Α15α κατ επέκταση του ισογείου καταστήματος Α14, στο υπάρχον κτίριο της Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας.
  5. Σχετικά με εφαρμογή μυοκτονίας-απεντόμωσης στους κοινόχρηστους χώρους της Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας.
  6. Επαναπροσδιορισμός μηνιαίου μισθώματος για το κατάστημα Α14 της Κ.Α.Κ  Α.Ε.
  7. Σχετικά με παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου της Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας σε υφιστάμενη επιχείρηση.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΑΓΓΕΛΗΣ Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εγκαίρως, προκειμένου να κληθεί ο αναπληρωτής σας.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 650px;}