8η Συνεδρίαση του ΔΣ την Τετάρτη 27/5/2020

8η Συνεδρίαση του ΔΣ την Τετάρτη 27/5/2020

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Δ.Σ 8η/2020

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί δια περιφοράς μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την Τετάρτη  27.05.2020 από την 18:00 έως την 20:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

Η συμμετοχή, η ψήφος ή η τυχόν τοποθέτηση των μελών του Δ.Σ, αποδεικνύονται από το αποστελλόμενο έγγραφό ( ή ηλεκτρονικό μήνυμά ) τους.

  1. Ανάγνωση και επικύρωση των πρακτικών της 7ης /07.05.2020 συνεδρίασης του Δ.Σ.
  2. Έγκριση Εσόδων – Εξόδων μηνός Απριλίου 2020.
  3. Έγκριση δαπάνης για την κατασκευή της προσθήκης Α14α και Α15α κατ επέκταση των ισογείων καταστημάτων Α14 και Α15 στο υπάρχον κτίριο της Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας.
  4. Επαναπροσδιορισμός μηνιαίου μισθώματος για το κατάστημα Α14 της Κ.Α.Κ  Α.Ε.
  5. Επί αιτημάτων μισθωτών.
  6. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ενός  υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος.
  7. Σχετικά με ρυθμίσεις στη λειτουργία της Λαϊκής και Δημοτικής Αγοράς Καλαμάτας.

     

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

                      ΑΓΓΕΛΗΣ Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εγκαίρως, προκειμένου να κληθεί ο αναπληρωτής σας.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 650px;}