8η Συνεδρίαση του ΔΣ την Τετάρτη 27/5/2020

8η Συνεδρίαση του ΔΣ την Τετάρτη 27/5/2020

  ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Δ.Σ 8η/2020 Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί δια περιφοράς μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την Τετάρτη  27.05.2020 από την 18:00 έως

Συνεδριάζει την Πέμπτη 7 Μαΐου του ΔΣ της Κ.Α.Κ.

Συνεδριάζει την Πέμπτη 7 Μαΐου του ΔΣ της Κ.Α.Κ.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Δ.Σ 7η/2020   Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί δια περιφοράς μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την Πέμπτη  07.05.2020 από την 18:00 έως

Συνεδρίαση του Δ.Σ. την Τετάρτη 30/1

Συνεδρίαση του Δ.Σ. την Τετάρτη 30/1

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΕ ΟΤΑ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Οδός Σπάρτης 36 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Νίκος Κωτσάκος ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 27210-23808 FAX: 27210-23904 EMAIL: agorakalamatas@hotmail.com ΚΑΛΑΜΑΤΑ  25.01.2019 Αρ.Πρωτ.:     43

Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2017 & Κατάσταση Λογαριασμου Αποτλέσματων Χρήσεως

Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2017 & Κατάσταση Λογαριασμου Αποτλέσματων Χρήσεως

  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε 44604/26/Β/99/20 AΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 14836345000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017) 2017 2016 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Πίνακας μεταβολών άυλων πάγιων στοιχείων

Πίνακας μεταβολών άυλων πάγιων στοιχείων

Πίνακας μεταβολών άυλων πάγιων στοιχείων Υπεραξία Δαπάνες αναπτύξεως Λοιπά άυλα στοιχεία Αξία κτήσεως Υπόλοιπο 1.1.2016 0,00 0,00 287.760,26 Προσθήκες περιόδου 0,00 0,00 4.610,00 Υπόλοιπο 31.12.2016 0,00 0,00 292.370,26 Σωρευμένες αποσβέσεις

Πίνακας μεταβολών ενσώματων πάγιων στοιχείων

Πίνακας μεταβολών ενσώματων πάγιων στοιχείων

Πίνακας μεταβολών ενσώματων πάγιων στοιχείων Γήπεδα Κτίρια Μηχανολογικός εξοπλισμός Λοιπός εξοπλισμός Λοιπά ενσώματα πάγια Αξία κτήσεως Υπόλοιπο 1.1.2016 1.065.032,08 1.912.581,55 618.967,55 80.346,40 0,00 Προσθήκες περιόδου 0,00 0,00 5.738,14 2.361,25 0,00

Ισολογισμός Οικονομικού Έτους 2016

Ισολογισμός Οικονομικού Έτους 2016

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ-ΑΓΟΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε 44604/26/Β/99/20 AΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 14836345000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016) 2016 2015 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  

Ισολογισμός Οικονομικού Έτους 2015

Ισολογισμός Οικονομικού Έτους 2015

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ-ΑΓΟΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε 44604/26/Β/99/20 AΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 14836345000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία