Αγγελής: Μέσα σε αυτή την κρίση η Κεντρική Αγορά έχει πάει μπροστά