Διοίκηση

Ο Πρόεδρος

Αναστάσιος Αγγελής

Η Διοίκηση, οι Εργαζόμενοι, οι Επαγγελματίες, οι Έμποροι και Παραγωγοί έχουμε ένα κοινό σκοπό τη λειτουργία της Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας  κρατώντας τη ζωντανή κάθε μέρα και όχι μόνο Τετάρτες και Σάββατα.

 

Διαβάστε ολόκληρο το λόγο του εδώ

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη:

 1. ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.
 2. ΑΝΑΖΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΣΟΦΙΑΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.
 3. ΜΩΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ και της ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ, ΜΕΛΟΣ του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.
 4. ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΙΩΑΝΝΑΣ, ΜΕΛΟΣ του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.
 5. ΜΑΚΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΚΥΡΙΑΚΗΣ, ΜΕΛΟΣ του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.
 6. ΜΑΛΑΠΑΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και της ΓΑΡΥΓΑΛΛΙΑΣ, ΜΕΛΟΣ του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.
 7. ΝΙΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ και της ΕΥΘΥΜΙΑΣ, ΜΕΛΟΣ του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ως αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των παραπάνω τακτικών ορίζονται ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ οι:

 1. ΔΟΥΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ως Αναπληρωματικός Πρόεδρος
 2. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ως Αναπληρωματικός Αντιπρόεδρος
 3. ΣΑΚΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ως Αναπληρωματικό Μέλος
 4. ΜΠΟΥΡΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ως Αναπληρωματικό Μέλος
 5. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΙΝΑ ως Αναπληρωματικό Μέλος
 6. ΓΙΑΧΟΥ – ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ως Αναπληρωματικό Μέλος και
 7. ΓΕΩΡΓΑΚΙΛΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ως Αναπληρωματικό Μέλος.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 8, παράγραφος 2 του καταστατικού της Εταιρείας δεν δύναται να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη.