Κανονισμός Λειτουργίας Χονδρικής Αγοράς

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

Άρθρο 1. Τόπος λειτουργίας

Ο τόπος λειτουργίας της Χονδρικής Αγοράς βρίσκεται στο Νοτιοδυτικό τμήμα της Κεντρικής Αγοράς και είναι υπαίθριος.

Άρθρο 2. Δραστηριότητα στην Χονδρική Αγορά

Στον χώρο της Χονδρικής Αγοράς διεξάγονται χονδρικώς αγοροπωλησίες που αφορούν μόνο οπωροκηπευτικά προϊόντα.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι παραγωγοί του Δήμου Καλαμάτας που είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και διαθέτουν αποκλειστικά μόνο προϊόντα παραγόμενα καθ΄υπόδειξη από αυτούς.
Επίσης κάθε Τετάρτη και οι παραγωγοί αγρότες κατά κύριο επάγγελμα άλλων περιοχών του νομού που καθ΄ υπόδειξη τα προϊόντα είναι δικής τους καλλιέργειας (δήλωση καλλιέργειας, Ε9 Δελτίο Αποστολής κ.λ.π.)

Άρθρο 3. Ώρες λειτουργίας και κυκλοφορία τροχοφόρων.

Όλοι οι οδηγοί των οχημάτων που εισέρχονται και εξέρχονται από τον χώρο της Αγοράς είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τους κανονισμούς του (Κ.Ο.Κ.) Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας.
Η Χονδρική Αγορά λειτουργεί όλες τις ημέρες της εβδομάδος εκτός της Κυριακής.
Οι αγοροπωλησίες διεξάγονται τις ώρες 2 π.μ. μέχρι 7 π.μ. .

Άρθρο 4. Αγοραστές.

Οι αγοραστές εισέρχονται στο χώρο της Λαχαναγοράς για αγορά προϊόντων τις ώρες της λειτουργίας και σταθμεύοντας τα μεταφορικά τους μέσα στους χώρους της Αγοράς ώστε να μην παρεμποδίζουν την λειτουργία αυτής.

Άρθρο 5. Καθαριότητα.

Όλοι οι Παραγωγοί και Αγρότες οφείλουν να διατηρούν το χώρο καθαρό, να μην αφήνουν υπολείμματα αγροτικών προϊόντων και συσκευασίες αυτών εκτός των προκαθορισμένων χώρων.
Η μη συμμόρφωση αυτών μπορεί να επιφέρει χρηματικό πρόστιμο και αποβολή τους από την Λαχαναγορά.

Άρθρο 6. Έλεγχος και τάξη στην Αγορά.

Όλα τα αρμόδια όργανα του κράτους (Τμήμα Εμπορίου, Εφορία, Ελληνική Αστυνομία και Δημοτική) έχουν δικαίωμα εισόδου και ελέγχου στο χώρο.
Έλεγχο ασκεί και ο επόπτης , εισπράκτορας της εταιρείας που είναι υποχρεωμένος στην τήρηση αυτού του κανονισμού, την τάξη και σωστή λειτουργία της Λαχαναγοράς.

Άρθρο 7. Κυρώσεις, Διοικητικά Πρόστιμα.

Οι εντός του χώρου της Λαχαναγοράς ευρισκόμενοι (Παραγωγοί Πωλητές-Αγρότες) οφείλουν να συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό. Η μη συμμόρφωση αυτών μπορεί να επιφέρει την αποβολή τους.

  1.  Άσκοπη στάθμευση οχημάτων στο χώρο επιφέρει πρόστιμο 80 ευρώ (Κ.Ο.Κ.)
  2.  Οι οδηγοί και οι ιδιοκτήτες των οχημάτων είναι υπεύθυνοι για κάθε φθορά που θα προκληθεί στις εγκαταστάσεις από υπαιτιότητα τους.
  3.  Η ρύπανση της Αγοράς με οποιοδήποτε τρόπο συνεπάγεται για τον υπαίτιο την καταβολή προστίμου 300 ευρώ.
  4.  Η παράνομη είσοδος αποδεδειγμένα στο χώρο της Λαχαναγοράς με σκοπό την πώληση προϊόντων επιφέρει την αποβολή του και χρηματικό πρόστιμο 500 ευρώ.
  5.  Η πώληση Αγροτικών Προϊόντων στους εκτός της Λαχαναγοράς χώρους καθώς και στου γύρω δρόμους επιφέρει πρόστιμο χίλια (1.000,00) ευρώ.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ