Κεντρική Αγορά Καλαμάτας: Απέκτησε ανυψωτικό μηχάνημα