Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση των καταστημάτων Β14α, Β15α, Β16α, Β17α