Πρόσκληση με Θέμα τη βελτίωση και χορήγηση θέσης για τους πωλητές της Λαϊκής Αγοράς Καλαμάτας