Σχεδιασμοί για 24ωρη λειτουργία της Κεντρικής Αγοράς με καταστήματα εστίασης και αναψυχής