Κεντρική Αγορά Καλαμάτας : 3 Σεπτεμβρίου η ετήσια γενική συνέλευση