Κεντρική Αγορά Καλαμάτας: Σημαντικές δράσεις για καταναλωτές και παραγωγούς