Κεντρική Αγορά Καλαμάτας: Το εορταστικό πρόγραμμα των Λαϊκών Αγορών